Vrijwillige Thuishulp ' Voor Elkaar '


Vrijwillige Thuishulp Haaften-Hellouw is een vorm van hulpverlening, waarbij een groep vrijwilligers hulp en ondersteuning biedt aan dorpsgenoten die dat nodig hebben.
Vrijwillige thuishulp wordt verleend wanneer iemand in de eigen familie- en/of kennissenkring niet over voldoende hulp beschikt. Deze hulp is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening, maar eventueel wel ter aanvulling of ter overbrugging naar professionele hulp.

Vrijwillige Thuishulp Haaften-Hellouw is een initiatief vanuit de kerkelijke gemeenten. Maar bedoeld voor de hele dorpsgemeenschap.
Het Thuishulp project is aangesloten bij de NPV. ( Voorheen: NederlandsePatiëntenvereniging)

Welke hulp?

  • Ondersteunen van mantelzorgers (bv. Bij dementie, handicap en ziekte);
  • Met of voor iemand boodschappen doen;
  • Vervoer naar ziekenhuis, instelling e.d;
  • Gezelschap houden en/of wandelen met ouderen en eenzamen;
  • Kleine klusjes in/om huis bij ouderen/alleenstaande die niemand in hun naaste omgeving hebben die dat kan doen;
  • Gezinsondersteuning in bijzondere situaties (bv. koken voor gezin ingeval van ziekte);
  • Andere hulp, naar oordeel van de coördinatoren

De duur en de aard van de hulp vindt in overleg plaats met de coördinatoren, en wordt afgestemd op de behoefte van de hulpvrager.
Vrijwillige Thuishulp Haaften-Hellouw is afhankelijk van (voldoende) vrijwilligers. Aan een aanvraag kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Kosten
Als er kosten gemaakt worden, bv. reiskosten, dan wordt er van u, als hulpvrager, een vergoeding gevraagd.

Vertrouwelijk
Voor de vrijwillige thuishulp geldt dat elke coördinator en vrijwilliger onvoorwaardelijke geheimhouding belooft van alle gegevens die in het kader van de thuishulp hem/haar bekend worden.