De Vrijwillige Thuishulp Haaften-Hellouw is een vorm van hulpverlening, waarbij een groep vrijwilligers hulp en ondersteuning biedt aan dorpsgenoten die dat nodig hebben.
Vrijwillige thuishulp wordt verleend wanneer iemand in de eigen familie- en/of
kennissenkring niet over voldoende hulp beschikt. Deze hulp is niet bedoeld ter
vervanging van professionele hulpverlening, maar eventueel wel ter aanvulling of
ter overbrugging naar professionele hulp.


Haaften:
Annette Vaandering  - 0631167716
Mijndert Goedegebuur - 0621521135
thuishulphaaften@gmail.com

Hellouw:
Dick Trappenburg - 0418581302
Elise Henken - 0642959587
thuishulphellouw@gmail.com